Genom att använda vårt bokningssystem samtycker du till vår inhämtning och användning av dina uppgifter, så som dessa beskrivs i denna Integritetspolicy. Här kan du hålla dig medveten om vilka uppgifter vi inhämtar, hur vi använder den och under vilka omständigheter dina uppgifter kan lämnas ut.

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection RegulationGDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

 

 

Organisation och ansvar

 

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

 

Kontakta oss

 

El toro bravo AB

Drottninggatan 29

41114 Göteborg

0317626150

kontakt@eltorobravo.se

 

 

 

Vi inhämtar två typer uppgifter om dig (‘dina uppgifter’):

·      personuppgifter såsom ditt namn, telefonnummer och e-postadress samt annan information (tex allergier) som du ger oss när du reserverar bord via telefon, gör en reservation på webbsidan eller när du skickar ett mail till oss ; och

·      uppgifter som inte identifierar dig personligen, men som rör din användning av Webbplatsen, såsom de sidor som besökts på vår Webbplats samt datum och tider dessa besökts. Vi använder ‘sessioncookies’ för att inhämta information om hur du använder vår Webbplats. Uppgifter som inhämtas via cookies och webbserverloggar kan inkludera datum och tider besöken gjorts, vilka sidor som visades, hur lång tid som tillbringas på vår Webbplats. Webbplatsen använder även datorns IP-adress för att identifiera och förhindra spam och attacker mot våra system och lagras tillsammans med din utförda bokning.

 

Vad använder vi datan till?

 

För att kunna hantera bokningen behöver vi behandla och hantera dina data. För att få göra detta, krävs det en rättslig grund. För att behandlingen av dina data ska vara laglig, krävs det att något av följande är uppfyllt:

 

Vi behandlar personuppgifter för följande syften och rättsliga grunder:

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Rättslig grund: Berättigat intresse

Rättslig grund: Berättigat intresse

Rättslig grund: Berättigat intresse

Hur länge sparar vi data?

 

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Din bokning sparas i 36 månader i bokningssystemet.

 

Hur skyddar vi din data?

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

Dina uppgifter sparas på säkra servrar i EU och om den platsen ändras kommer vi att uppdatera denna Integritetspolicy följaktligen. Vi kan dela dina uppgifter med tredje part, vilket kan resultera i en överföring av dina uppgifter till områden utanför EU. Det är möjligt att dessa länder inte tillhandahåller samma nivå av uppgiftsskydd som EU. Om vi gör en sådan överföring kommer vi att anbringa lämpliga kontroller för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade. Vi kommer inte sälja dina uppgifter till tredje part om vi inte har tillåtelse att göra detta.

 

·      Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD:n. VD:n ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

 

 

Dina rättigheter till din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För frågor angående detta kontakta oss på kontakt@eltorobravo.se

 

 

Nedan text endast dig som bokar en biljett i samband med din vistelse.